+91-9426379538 info@rpsompura.in Gujarat

Project List

Some of the well-known among those are

1. Shree Gayatri Mataji Mandir – Jagadiya
2. Shree Kastbhanjan Hanumanji Mandir – Narichana
3. ‘’Shree Lalji Maharaj Ni Jagya’’ Mandir – Sayla
4. Shree Parshwanathji Jain Mandir Amreli
5. Shree Radhakrishna Mandir – Amreli
6. Shree Ram Mandir – Samdhiyala
7. Shree Jain Mandir – Kandivali (Mah.)
8. Shree Jain Mandir-Aakola(Mah.)
9. Shree Jain Mandir- Puruliya (West Begal)
10. Shree Jain Mandir- Vadodara
11. Shree Jain Mandir – Bhivandi (Mah.)
12. Shree Ganpati Mandir – Bhivandi (Mah.)
13. Shree Bhairavnathji Mandir- Bulundra
14. Dr. Pankajbhai Hospital Gate – Mandal
15. Shree Chamunda Mataji Mandir – Piludara
16. Shree Hanumanji Mandir – Asarva- Ahmedabad
17. Shree Hanumanji Mandir – Vadu, Mehsana
18. Shree Hanumanji Mandir – Bhatasan
19. Shree Hanumanji Mandir – Rasload
20. Shree Radha Krishna Mandir – Vrundavan (U.P.)
21. Shree Swaminarayan Mandir – Kalupur Ahmedabad
22. Shree Swaminayan Mandir – Maninagar Ahmedabad
23. Shree Randal Mataji Mandir- Kankavati
24. Shree Laxminarayan Mandir – Gedi, Kutch

25. Shree Verai Mataji Mandir – Gedi, Kutch
26. Shree Rajbai Mataji Mandir – Karuda, Kutch
27. Shree Kalaram Mandir Bhimasar, Kutch
28. Shree Balram Mandir Gandinagar
29. Shree Shiv Mandir – Kankavati
30. Shree Ashapura Mataji Mandir- Kamalpur
31. ‘’Dhal ni Pole” Gate – Ahmedabad
32. “Kameshwar Pole” Gate – Ahmedabad
33. ‘’Navtar ni Pole” Gate – Ahmedabad
34. ‘’ Raja Mehta ni Pole” Gate – Ahmedabad
35. Malivada ni Pole ‘Chabutrao’ – Ahmedabad
36. Shree Swaminarayan Mandir Charnpaduka Chatri – Boston, U.S.A.
37. Shree Swaminarayan Sabha Pat- Australia
38. Shree Swaminarayan Mandir Gate – Bapunagar, Ahmedbad
39. Shree Krushna Yogmaya Mandir– Vidhyanchal (U.P.)
40. Shree Mahakali Mataji Mandir—Gheekanta, Ahmedabad
41. Shree Radha Krishna Mandir—Goacity-Dholka
42. Shree Parshwanathji Mandir—Goacity– Dholka
43. Shree Veijnath Mahadev Mandir- Bhatasan
44. Shree Varahi Mataji Mandir – Bhatasan
45. Shree Bahucharmataji Mandir – Mansa
46. Shree Jogni Mataji Mandir – Chadasna
47. Agravalji House Exterior Stone Decoration- Ahmedabad